Галерия



назад

Източния склон на връх Голям купен



Никола е доволен. Първата част от спускането е преодоляна.


Виж Моята България онлайн енциклопедия на България Камея Дизайн